Izbornik jezika

Bosanski | English
Ukoliko želite da provjerite uslove naše potencijalne saradnje molimo Vas da popunite obrazac  u nastavku  i dostavite na naznačeni e-mail ili fax-om i naše osoblje će stupiti u kontakt sa Vama.
Klijenti ICS-a dužni su prijaviti promjenu u svojoj organizaciji (sjedište, opseg i sl.) na način da popune Obrazac za prijavu promjena i dostave ga ICS-u na e-mail ili f-axom. Na ovaj način moći ćemo blagovremeno reagovati u cilju omogućavanja kontinuiteta validnosti certifikacije.


0 0

Posjetite nas