Izbornik jezika

Bosanski | English

Certificiranje sistema upravljanja naša je osnovna djelatnost, naša strast i naša misija. Prva smo BiH certifikacijska kuća, osnovana sa isključivom djelatnošću certificiranja sistema upravljanja prema međunarodnim standardima. Izborom ICS-a za svoju certifikacijsku kuću osiguravate svojoj organizaciji certifikate prepoznate u svijetu, te partnerski odnos povjerenja i prepoznatog kvaliteta.

O nama

 
ICS je certifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sistema upravljanja....                 NAŠ MOTO: Osiguravamo povjerenje (Assuring Confidence)

Vizija

 
Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja, certifikacije sistema i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvalitet, te da našim ...
 
 

Misija

 
Naša misija je da pružamo profesionalne usluge certifikacije sistema upravljnja koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga certifikacije sistema upravljanja, ...
 

Ciljevi

 
Naši ciljevi i fokus je da, preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...
0 0

Posjetite nas