Izbornik jezika

Bosanski | English

PUT DO CERTIFIKATA

Svrha ovih pravila je propisivanje jedinstvenog načina provođenja certifikacijskih audita sistema upravljanja, praćenja održavanja certificiranog sistema, rješavanja žalbi i pritužbi, te prava i obaveza ICS-a i organizacije koja je nositelj certifikat ICS-a.

Pravila se primjenjuju za sve postupke certificiranja za bilo koji sistem upravljanja, a sve organizacije koje žele imati certificiran sistem od strane ICS-a imaju jednake mogućnosti i prava tokom cijelog postupka.Pravila služe za informaciju organizacijama koje se žele prijaviti za certificiranje ICS-u, obavezna su za sve zaposlenike i saradnike ICS-a. Organizacije koje žele biti klijent ICS-a ugovorom se obavezuju na prihvaćanje ovih pravila.

Ovdje preuzmite kopiju: Put do certifikata
0 0

Posjetite nas