Izbornik jezika

Bosanski | English

O nama

INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA D.O.O. JE CERTIFIKACIJSKO TIJELO SA DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM U PRUŽANJU ŠIROKOG SPEKTRA CERTIFIKACIJSKIH USLUGA SISTEMA UPRAVLJANJA.
Tokom svih ovih godina pružanja usluga certifikacije u području upravljanja poslovnim procesima stečena su praktična iskustva na temelju kojih prepoznajemo potrebe naših klijenata. Organizacijama različitih veličina i djelatnosti omogućavamo bolju i djelotvorniju organizaciju stvarajući im povjerenje u efikasnost njihovih procesa, osiguravajući kvalitet i pouzdanost njihovih proizvoda/usluga kontinuirano poboljšavamo poslovne rezultate što vodi povećanju dobiti. Svi naši auditori imaju veliko iskustvo auditiranja, primjene zahtjeva normi u praksi i veliki broj realiziranih projekata certifikacije sistema upravljanja. Naše poslovanje zasniva se na nekoliko dimenzija za koje mislimo da bitno doprinose dugoročnom uspjehu partnerskog odnosa s našim klijentima.
Na prvom mjestu je TAČNOST I NEPRISTRASNOST. Beskompromisni kvalitet rada osiguravamo dvostepenim sistemom kontrole, a rezultati te kontrole čine bitnu komponentu procesa certifikacije naših klijenata
Na drugom mjestu je PROFESIONALNOST. Zadovoljstvo naših klijenata ispitujemo četiri puta godišnje te djelujemo u skladu sa rezultatima ispitivanja. Prosječna ocjena zadovoljstva klijenata također čini bitnu komponentu našeg razvoja.
Osim toga cijenimo STRUČNOST I KOMPETENTNOST naših auditora. Svaki od naših auditora mora najmanje 20 sati godišnje provesti na stručnim seminarima ili dodatnom školovanju. Vjerujemo da nije dovoljno da samo mi budemo informisani nego da je isto tako važno INFORMISANOST naših klijenata odnosno da potrebne informacije brzo i efikasno dođu do njih. Na kraju, kako bi mogli brzo i efikasno zadovoljavati potrebe svojih klijenata koristimo uvijek najnapredniju TEHNOLOGIJU. Komunikacija putem elektronske pošte, stalna veza putem interneta i fleksibilni i efikasni programski paketi standardi su našeg poslovanja.
Slika
Nakon više godina uspješnog rada  ICS Sarajevo je konačno od 12. Juna 2021. godine i zvanično postao “IQNET Associated Member” najuglednijeg i najpoznatijeg međunarodnog udruženja certifikacijskih tijela iz najrazvijenijih zemalja svijeta – IQNet (The International Certification Network).

Ovime je ICS potvrdio svoju potpunu kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredijeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja renomiranih svjetskih certifikacijskih tijelaTime je za sve naše klijente otvorena mogućnost da istovremeno dobiju ICS i IQNet certifikate, koji imaju visoki ugled i kredibilitet širom svijeta.

Ciljevi IQNet-a su promicanje međunarodne prepoznatljivosti certifikata izdanih za sisteme upravljanja od strane članica IQNet-a te prepoznatljivost istih kao jednakovrijednih neovisno o članici IQNet-a koja je potvrdu o certifikaciji izdala.Osim toga, cilj IQNet-a je na temelju prepoznatosti specifičnih potreba klijenata ponuditi inovativne sisteme certifikacija, kao što je npr. certifikacija društveno odgovornog poslovanja prema IQNet shemi SR 10, koja se temelji na zahtjevima norme ISO 26000, a prema čijim se zahtjevima certifikacija ne provodi. Članovi IQNet-a su do sada certificirali više od 300.000 organizacija u oko 150 zemalja svijeta. IQNet je izdao preko 30% od ukupnog broja izdatih certifikata za sisteme upravljanja u svijetu, a detaljnije informacije o IQNet-u mogu se naći na sajtu: www.iqnet-certification.com.

ICS information is now available in the IQNET website:

 

https://www.iqnet-certification.com/en/about-us/finding-us

https://www.iqnet-certification.com/en/about-us/finding-us/bosnia---herzegovina

https://www.iqnet-certification.com/en/knowing-us/trending

0 0

Posjetite nas