Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika
ICS Sarajevo posao je nosilac akreditacije od strane Accredia-e, italijanskog nacionalnog akreditacijskog tijela za provedbu postupaka certifikacije sistema upravljanja prema zahtjevima ISO/IEC 27001:2022.  ISO/IEC 27001:2022 (eng. Information security, cybersecurity and privacy protection -Information security management systems) su sistemi upravljanja informacijskom sigurnošću. "Bio je to zahtjevan i kompleksan projekat gdje smo uspjeli ispunili sve zahtjeve ACCREDIA najpoznatijeg akred...
Slika
Da li znate da je posljednja izmjena ISO 9001 objavljena je davne 2015. godine? Sada, osam godina kasnije, u Julu 2023. godine, članice su ponovo odlučile da revidiraju međunarodni standard upravljanja kvalitetom. Prijedlog odgovornog komiteta ISO TC 176/SC2 za ograničenu reviziju odobren je većinom glasova. U tu svrhu, radna grupa je ocijenila različite parametre, kao što su zahtjevi za tumačenje, buduća istraživanja o temi kvaliteta, praksa auditiranja i ankete certificiranih organizacija, kako bi se...

UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA

Još jedan dokaz zašto su naše skupine polaznika kontinuirano popunjene!?

Slika
Edukacija
0 0

Posjetite nas