Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika
ICS obavlja proces certifikacije na način koji osigurava visok stepen javnog povjerenja i vjerovanja da se obavlja nepristrasno. Usluge ICS-a otvorene su svim organizacijama pod istim uslovima bez obzira na njihovu djelatnost, veličinu ili sjedište. Odluke ICS-a temelje se samo na objektivnim pokazateljima usklađenosti s odabranom normom ili propisom i postignutim objektivnim rezultatima, te na njih ne mogu uticati bilo koji drugi interesi. Zaposlenici ICS-a i njegovi saradnici ne daju savjetničke usluge organizacija koje certificiraju i izbjegavaju svaki konflikt interesa. ICS ne auditira druga certifikacijska tijela, ni ne provodi interne audite u organizacijama koje certificira. ICS ne koristi usluge konsultantskih organizacija za podugovaranje audita. Pored navedenog, ICS je uspostavio i mehanizam za prikupljanje informacija o konsultantskim uslugama kod svojih klijenata. Tako se ICS osigurava da za aktivnosti audita ne angažuje lice, koje je sudjelovalo u konsultaciji na uvođenju sistema upravljanja.Cjelokupnu izjavu možete preuzeti putem linka ispod ....
0 0

Posjetite nas