Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika
termin "akreditacija":

ocjena treće strane, koja se odnosi na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene sukladnosti!Akreditacija je riječ koja se često veže uz certifikacijske kuće i mnoge će tvrditi da su “akreditirane”, ali što to tačno znači u svijetu certificiranja sistema upravljanja? Akreditacija se odnosi na sam proces priznavanja i potvrđivanja kvaliteta certifikacijskog tijela (to smo mi, ICS) i specifičnih aktivnosti koje provodimo u certificiranju treće strane (to ste Vi, naši klijenti) od strane nezavisnog tijela. Akreditacija je postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima. Kako bi to mogli dokazati, postoji posebna norma koju koristimo u radu i koja dokazuje da u našem poslovanju vrijede jednaka pravila kvaliteta i procesnog pristupa, praćenja rizika i stalnog poboljšanja. ISO/IEC 17021-1:2015 norma je napravljena isključivo za certifikacijska tijela i prema njoj akreditacijsko tijelo provjerava jesmo li zadovoljili sve zahtjeve te norme. Akreditacijski postupak provodi se za određene norme koje certifikacijsko tijelo želi provjeravati (npr. ISO 9001 ili ISO 14001) i za određena područja (npr hrana, usluge, proizvodnja). 

Više detalja o našoj akreditaciji, kao i naziv našeg Instituta se nalazi na popisu akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj, a isti se može pronaći u e- Registru akreditiranih tijela koji je javno dostupan na internetskim stranicama HAA www.akreditacija.hr (pod brojem 4610) i isti sadrži sve relevantne informacije o našoj akreditaciji (npr. EA i Nace Code za koje smo odobreni, datum važenja Akreditacije, Norme za koje smo akreditirani, itd). 

Za više informacija osjećajte se slobodni da nas kontaktirate na + 387 33 831 550. 
0 0

Posjetite nas