Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika

ICS Sarajevo je postao nosilac akreditacije za certifikaciju prema zahtjevima sistema upravljanja i to:

                                                     ISO/IEC 27001:2022 i ISO 37001:2016. 

Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo postali nosilac Akreditacije od strane Accredia-e, italijanskog nacionalnog akreditacijskog tijela za provedbu postupaka certifikacije sistema upravljanja prema zahtjevima
ISO/IEC 27001:2022 i ISO 37001:2016. Bio je to zahtjevan i kompleksan projekt gdje smo uspjeli ispunili sve zahtjeve ACCREDIA najpoznatijeg akreditacijskog tijela u svijetu, te stekli dugo očekivanu akreditaciju. Uočavajući potrebe tržišta, najviše iz domena IT sektora, kao i start-up kompanija, komunikacija, bankarstva, finansija i proizvodno/uslužnog sektora, te javnog sektora također, odlučili smo se našim klijentima ponuditi pouzdanu certifikaciju te akreditirati se za sistem upravljanja ISO/IEC 27001:2022 (UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015) kao i ISO 37001:2016. Accredia je jedino nacionalno akreditacijsko tijelo koje imenuje italijanska vlada u skladu s primjenom Europske uredbe 765/2008, kojom se potvrđuju nadležnost, neovisnost i nepristranost tijela za certifikaciju, inspekciju i verifikaciju, kao i ispitni i kalibracijski laboratoriji.

Accredia je vrlo cijenjeno, globalno prepoznato i priznato Akreditacijsko tijelo, punopravni je član IAF-a, APAC-a te IAAC-a, što ICS –u otvara sasvim nove poslovne perspektive, interesantne za naše sadašnje i buduće klijente koji žele nastupiti na svjetskim tržištima i sebe predstaviti kao pouzdanog partnera.
Slika
termin "akreditacija":

ocjena treće strane, koja se odnosi na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene sukladnosti!Akreditacija je riječ koja se često veže uz certifikacijske kuće i mnoge će tvrditi da su “akreditirane”, ali što to tačno znači u svijetu certificiranja sistema upravljanja? Akreditacija se odnosi na sam proces priznavanja i potvrđivanja kvaliteta certifikacijskog tijela (to smo mi, ICS) i specifičnih aktivnosti koje provodimo u certificiranju treće strane (to ste Vi, naši klijenti) od strane nezavisnog tijela. Akreditacija je postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima. Kako bi to mogli dokazati, postoji posebna norma koju koristimo u radu i koja dokazuje da u našem poslovanju vrijede jednaka pravila kvaliteta i procesnog pristupa, praćenja rizika i stalnog poboljšanja. ISO/IEC 17021-1:2015 norma je napravljena isključivo za certifikacijska tijela i prema njoj akreditacijsko tijelo provjerava jesmo li zadovoljili sve zahtjeve te norme. Akreditacijski postupak provodi se za određene norme koje certifikacijsko tijelo želi provjeravati (npr. ISO 9001 ili ISO 14001) i za određena područja (npr hrana, usluge, proizvodnja). 

Više detalja o našoj akreditaciji, kao i naziv našeg Instituta se nalazi na popisu akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj, a isti se može pronaći u e- Registru akreditiranih tijela koji je javno dostupan na internetskim stranicama HAA www.akreditacija.hr (pod brojem 4610) i isti sadrži sve relevantne informacije o našoj akreditaciji (npr. EA i Nace Code za koje smo odobreni, datum važenja Akreditacije, Norme za koje smo akreditirani, itd). 

Za više informacija osjećajte se slobodni da nas kontaktirate na + 387 33 831 550. 
0 0

Posjetite nas