"Najiskrenije se zahvaljujemo našim klijentima i poslovnim partnerima na svakodnevnom povjerenju koje nam ukazuju!"

Provjerite zašto su naše skupine polaznika za Auditore (edukacija) kontinuirano popunjene!? 


UPRAVA ICS-a

button.png
Ikona

 

U kratkim crtama


ICS je certifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa ...
Ikona

 

Vizija

 
Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja,certifikacije sistema i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvaliteta, te da našim ...
 
 
Ikona

 

Misija

 
Da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga certifikacije sistema upravljanja, poštujući pri tome ...
 
Ikona

 

Opći/Opšti ciljevi


Naš fokus je da, preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...

Kalendar

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?