Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika
Nakon više godina uspješnog rada  ICS Sarajevo je konačno od 12. Juna 2021. godine i zvanično postao “IQNET Associated Member” najuglednijeg i najpoznatijeg međunarodnog udruženja certifikacijskih tijela iz najrazvijenijih zemalja svijeta – IQNet (The International Certification Network). Ovime je ICS potvrdio svoju potpunu kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredijeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja renomiranih svjetskih certifikacijskih tijela. 
Time je za sve naše klijente otvorena mogućnost da istovremeno dobiju ICS i IQNet certifikate, koji imaju visoki ugled i kredibilitet širom svijeta.
 
Ciljevi IQNet-a su promicanje međunarodne prepoznatljivosti certifikata izdanih za sisteme upravljanja od strane članica IQNet-a te prepoznatljivost istih kao jednakovrijednih neovisno o članici IQNet-a koja je potvrdu o certifikaciji izdala.Osim toga, cilj IQNet-a je na temelju prepoznatosti specifičnih potreba klijenata ponuditi inovativne sisteme certifikacija, kao što je npr. certifikacija društveno odgovornog poslovanja prema IQNet shemi SR 10, koja se temelji na zahtjevima norme ISO 26000, a prema čijim se zahtjevima certifikacija ne provodi. Članovi IQNet-a su do sada certificirali više od 300.000 organizacija u oko 150 zemalja svijeta. IQNet je izdao preko 30% od ukupnog broja izdatih certifikata za sisteme upravljanja u svijetu, a detaljnije informacije o IQNet-u mogu se naći na sajtu: www.iqnet-certification.com
 
Certifikacijska tijela koja djeluju u sklopu IQNet-a sumarno posjeduju oko 40-tak različitih akreditacija, a predstavnici IQNet-a kao predstavnici zainteresiranih strana sudjeluju u radu međunarodnih organizacija s područja sistema upravljanja kao što su IAF, EA, ISO/CASCO, CIES, GFSI itd. Međusobna prepoznatljivost izdanih certifikata kao istovrijednih temelji se na periodičkim međusobnim ocjenjivanjima članova IQNet-a, a koja se provode prema međunarodnim i općeprihvaćenim normama i normativnim dokumentima. Također, provodi se i obuka auditora certifikacijskih tijela koja su dio IQNet-a kako bi se osigurala harmonizirana i usklađena provedba audita unutar IQNet grupe. Organizacije koje su certificirane od strane certifikacijskih tijela iz IQNet grupe osim certifikata dotičnog certifikacijskog tijela, dobivaju i certifikat te certifikacijski simbol IQNet-a. 
0 0

Contact us

 

 

Headquarters
Management System Training, Auditing and Certification
ICS Business Assurance/Adriatic Countries


Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Visit us...

Why choose us?