Izbornik jezika

Bosanski | English
Slika
termin "akreditacija":

ocjena treće strane, koja se odnosi na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene sukladnosti!Akreditacija je riječ koja se često veže uz certifikacijske kuće i mnoge će tvrditi da su “akreditirane”, ali što to tačno znači u svijetu certificiranja sistema upravljanja? Akreditacija se odnosi na sam proces priznavanja i potvrđivanja kvaliteta certifikacijskog tijela (to smo mi, ICS) i specifičnih aktivnosti koje provodimo u certificiranju treće strane (to ste Vi, naši klijenti) od strane nezavisnog tijela. Akreditacija je postupak kojim akreditacijsko tijelo vrednuje određenu instituciju i potvrđuje da je stručno i tehnički osposobljena za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim pravilima. Kako bi to mogli dokazati, postoji posebna norma koju koristimo u radu i koja dokazuje da u našem poslovanju vrijede jednaka pravila kvaliteta i procesnog pristupa, praćenja rizika i stalnog poboljšanja. ISO/IEC 17021-1:2015 norma je napravljena isključivo za certifikacijska tijela i prema njoj akreditacijsko tijelo provjerava jesmo li zadovoljili sve zahtjeve te norme. Akreditacijski postupak provodi se za određene norme koje certifikacijsko tijelo želi provjeravati (npr. ISO 9001 ili ISO 14001) i za određena područja (npr hrana, usluge, proizvodnja). 

Više detalja o našoj akreditaciji, kao i naziv našeg Instituta se nalazi na popisu akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj, a isti se može pronaći u e- Registru akreditiranih tijela koji je javno dostupan na internetskim stranicama HAA www.akreditacija.hr (pod brojem 4610) i isti sadrži sve relevantne informacije o našoj akreditaciji (npr. EA i Nace Code za koje smo odobreni, datum važenja Akreditacije, Norme za koje smo akreditirani, itd). 

Za više informacija osjećajte se slobodni da nas kontaktirate na + 387 33 831 550. 
Slika
Nakon više godina uspješnog rada  ICS Sarajevo je konačno od 12. Juna 2021. godine i zvanično postao “IQNET Associated Member” najuglednijeg i najpoznatijeg međunarodnog udruženja certifikacijskih tijela iz najrazvijenijih zemalja svijeta – IQNet (The International Certification Network). Ovime je ICS potvrdio svoju potpunu kompetentnost i visoku profesionalnu reputaciju, kao i opredijeljenost da poštuje pravila rada i ponašanja renomiranih svjetskih certifikacijskih tijela. Time je za sve naše klijente otvorena mogućnost da istovremeno dobiju ICS i IQNet certifikate, koji imaju visoki ugled i kredibilitet širom svijeta.
Ciljevi IQNet-a su promicanje međunarodne prepoznatljivosti certifikata izdanih za sisteme upravljanja od strane članica IQNet-a te prepoznatljivost istih kao jednakovrijednih neovisno o članici IQNet-a koja je potvrdu o certifikaciji izdala.Osim toga, cilj IQNet-a je na temelju prepoznatosti specifičnih potreba klijenata ponuditi inovativne sisteme certifikacija, kao što je npr. certifikacija društveno odgovornog poslovanja prema IQNet shemi SR 10, koja se temelji na zahtjevima norme ISO 26000, a prema čijim se zahtjevima certifikacija ne provodi. Članovi IQNet-a su do sada certificirali više od 300.000 organizacija u oko 150 zemalja svijeta. IQNet je izdao preko 30% od ukupnog broja izdatih certifikata za sisteme upravljanja u svijetu, a detaljnije informacije o IQNet-u mogu se naći na sajtu: www.iqnet-certification.com

ICS information is now available in the IQNET website:

Certifikacijska tijela koja djeluju u sklopu IQNet-a sumarno posjeduju oko 40-tak različitih akreditacija, a predstavnici IQNet-a kao predstavnici zainteresiranih strana sudjeluju u radu međunarodnih organizacija s područja sistema upravljanja kao što su IAF, EA, ISO/CASCO, CIES, GFSI itd. Međusobna prepoznatljivost izdanih certifikata kao istovrijednih temelji se na periodičkim međusobnim ocjenjivanjima članova IQNet-a, a koja se provode prema međunarodnim i općeprihvaćenim normama i normativnim dokumentima. Također, provodi se i obuka auditora certifikacijskih tijela koja su dio IQNet-a kako bi se osigurala harmonizirana i usklađena provedba audita unutar IQNet grupe. Organizacije koje su certificirane od strane certifikacijskih tijela iz IQNet grupe osim certifikata dotičnog certifikacijskog tijela, dobivaju i certifikat te certifikacijski simbol IQNet-a. 

SlikaICS je postao ovlašteni partner s PECB-om (Professional Evaluation and Certification Board) za provedbu IAS akreditiranih seminara.Edukacije provodimo online, in-house i u našim predavaonama ovisno o željama i potrebama klijenata. Temeljem ekskluzivnog ugovora o partnerstvu s vodećim globalnim pružateljem treninga iz domene ISO standardizacije PECB-em pružamo i mogućnost edukacije kroz ovlašteno partnerstvo prema PECB programu. Više o PECB možete saznati na www.pecb.com.

Nudimo Vam našu uslugu temeljenu na našem znanju i iskustvu stečenom u preko 750 uspješno provedenih seminara u zemlji i inozemstvu. Naše usluge klijentima omogućuju povećanje konkurentnosti i unapređuju njihove poslovne procese te certifikaciju Sistema upravljanja koje pružaju dodanu vrijednost. Kao globalni provajder treninga i usluga certifikacije, ICS sa suradnjom sa PECB je u mogućnosti ponuditi svoju stručnost u više oblasti.
0 0

Contact us

 

 

Headquarters
Management System Training, Auditing and Certification
ICS Business Assurance/Adriatic Countries


Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?