HACCP AUDITOR (NEW)

Sarajevo, 24.- 25. septembar 2019.

12.09.2019 10:20
Slika
Cilj kursa je stručna obuka polaznika za auditirnje HACCP principa prema smernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003).   Polaznici kursa će steći cijelovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspješno auditiranje, kontinuirane provjere i monitoring  HACCP sistema. Obuka se provod...

Sigurno poslovanje sa hranom

Sarajevo, 19.10.2019.

02.09.2019 14:45
Slika
"Institut za certificiranje sistema" - Sarajevo u suradnji sa Food Consultingom- Sarajevo, Komorom sanitarnih inžinjera FBiH , te firmama Teh d.o.o. i Milkprocesing d.o.o. organizuje 3. stručno savjetovanje na temu: "Sigurno poslovanje sa hranom". Savjetovanje je namjenjeno za sve subjekte u p...

NEW - Tečaj za Internog auditora - ISO 9001:2015

Sarajevo, 10. i 11. 09. 2019.

17.08.2019 10:32
Slika
Postanite certificirani auditor u svojoj organizaciji ili obnovite postojeći certifikat Kontinuirana edukacija je jedan od ključnih faktora uspješnosti svake organizacije.Usluga edukacije koju Vam nudi ICS je izgrađena kroz dugogodišnje iskustvo kroz rad u različitim djelatnostima i klijent...
Slika
KONAČNO ! Nakon završene (8 dnevne) stručne obuke "Occupational health and safety management systems) Auditor/Lead Auditor Training Course te uspješnog završenog procesa testiranja ICS je dobila i prve vlastite ISO 45001:2018 akreditirane Lead auditore.  Ovim procesom naši auditori su postali među...
Slika
Državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i jedino bosanskohercegovačko Akreditovano certifikacijsko tijelo - Institut za certificiranje sistema Sarajevo, 19.07. 2019. god potpisali su dokument - Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije k...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?