Slika
Prema informacijama kojima raspolaže Međunarodna agencija za energiju, do 2050. godine potrošnju energije u zgradama treba smanjiti za 80% ako želimo ograničiti rast svjetske temperature na ispod 2°C. Nova serija standarda ISO 52000 nudi rješenje kako bi se građevinski radovi učinili...
Slika
ICS (HQ) i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu danas su u prostorijama Fakultet-a potpisali Memorandum o razumijevanju. Potpisani dokument predstavlja generalni okvir za institucionalnu suradnju, kojom je primarno predviđeno poduzimanje...
Slika
Na temu „Certifikat ISO 9001 kao potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001:2015 Sistemi upravljanja kvalitetom“ govorio je dr.sc Nedim ČAUEŠVIĆ, vanredni profesor - direktor Instituta za certificiranje sisitema (ICS) u emisiji „jutarnji program“  na BHRT....
Slika
Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za Certificiranje Sistema – ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su krajem maja tekuće godine kurs za II nivo zvanja: HACCP MENADŽER - Intermediate Level. Cilj kursa je stručna obuka polaznika za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema...
Slika
Privredna komora Kantona Sarajevo i ICS Sarajevo Vas pozivaju na stručni seminar za zvanje:HACCP MENADŽER (Basic level 12 +3 CPU sati) HACCP MENADŽER (Intermediate Level 12+3 CPU sati)HACCP MENADŽER (Advanced Level 12+3 CPU sati)Mjesto održavanja: prostorije Privredne komore Kantona Sarajevo;...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 116/ 2 Stup
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/831-550
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?