INTERNI AUDITOR

ISO 37001:2016

10.11.2018 13:02
Slika
Institut za certificiranje sistema – ICS d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na nadolazećem seminaru za Internog auditora „ISO 37001:2016 – Sistemi upravljanja protiv podmićivanja". CILJ SEMINARA: Kandidati treba da steknu znanje o S...
Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos na 2. Stručnom skupu pod nazivom „Legionella“.Komora sanitarnih inžinjera FBiH sa Institutom za certificiranje sistema (ICS) održali su 2. Stručni skup pod nazivom „Legionella“, u hotelu Holiday u Sarajevu, dana 27. oktobra. Eminentni stručnjaci pr...
Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos na 5- tom Gospodarskom Forumu u Žepču. Tema ovogodišnjeg foruma„Znanje bez granica“ i na istom su se bavili pitanjima prijenosa znanja iz dijaspore u svrhu ekonomskog razvoja, pitanjima uloge centara za kompetencije u razvoju gospodar...

Akreditacija Instituta za certificiranje sistema

Uspješno završen proces prema ISO 17021-1:2015 (HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015)

01.10.2018 12:06
Slika
Prema definiciji međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17000, „akreditacija je ocjena treće strane koja se odnosi na tijelo za ocjenu sukladnosti a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene sukladnosti“. Drugim riječima, to je formalna potvrda ovlašte...

Aktivnosti ICS-a (Konjic 2018)

Konferencija i sajam “Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse

28.09.2018 12:16
Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos Konferenciji i sajmu “Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse”, koju je organizirala Fondacija Heinrich-Boll Stiftung iz Sarajeva. Na tom događaju stručnjaci iz oblasti zelene ekonomije predstavili su dobre prakse i razmijenili iskustva sa našim a...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?