Quality Management Systems Internal Auditor Training Course (NEW)

R.B.A Auditora ISO 9001:2015 (NOVI TERMIN)

12.03.2019 15:06
Slika
09.10. april 2019.godine, zgrada "Privredne komore Kantona Sarajevo"

Priča o uspjehu (NEW)

The Council for Six Sigma Certification; Accreditation Request: Approved

05.03.2019 11:30
Slika
Institut za certificiranje sistema (ICS) postalo prvo EX YU akreditirano tijelo za Six Sigma Green Belt Training & Certification / Lean Six Sigma Green Belt Training & Certification od strane The Council for Six Sigma Certification! Dobivanjem ove akreditacije ICS je postao prvo...

POTVRDA-Zašto su naše skupine polaznika za seminare kontinuirano popunjene!?

40 novih Licenciranih HACCP Menadžera

22.02.2019 22:54
Slika
Cilj održanih kurseva je bila stručna obuka za 40 polaznika za primjenu HACCP principa prema smjernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) kroz teoriju i praksu. Svi 40 polaznika kursa je steklo cjelovita teorijska, ali i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju, provjere i mo...

LICENCIRANI HACCP MENADŽERI (novi termin)

novi termin 19.-23. feb. 2019. godine

23.01.2019 20:55
Slika
Edukacija za zvanje HACCP menadžera nastavlja i u 2019.

INFORMACIJA (Izvor: iso.org)

ISO 90003 vodič za implementaciju standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001(software)

22.01.2019 11:09
Slika
ISO/IEC/IEEE 90003:2018  Software engineering-Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?