Slika
ICS (HQ) i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu danas su u prostorijama Fakultet-a potpisali Memorandum o razumijevanju. Potpisani dokument predstavlja generalni okvir za institucionalnu suradnju, kojom je primarno predviđeno poduzimanje...
Slika
Na temu „Certifikat ISO 9001 kao potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001:2015 Sistemi upravljanja kvalitetom“ govorio je dr.sc Nedim ČAUEŠVIĆ, vanredni profesor - direktor Instituta za certificiranje sisitema (ICS) u emisiji „jutarnji program“  na BHRT....
Slika
Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za Certificiranje Sistema – ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su krajem maja tekuće godine kurs za II nivo zvanja: HACCP MENADŽER - Intermediate Level. Cilj kursa je stručna obuka polaznika za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema...
Slika
Privredna komora Kantona Sarajevo i ICS Sarajevo Vas pozivaju na stručni seminar za zvanje:HACCP MENADŽER (Basic level 12 +3 CPU sati) HACCP MENADŽER (Intermediate Level 12+3 CPU sati)HACCP MENADŽER (Advanced Level 12+3 CPU sati)Mjesto održavanja: prostorije Privredne komore Kantona Sarajevo;...

Proširen opseg akreditacije!

ICS ima akreditaciju i kod prvog neovisnog akreditacijskog tijela (ASCB - UK)

31.03.2017 09:25
Slika
18.03.2017.godine proširili smo opseg akreditacije! ICS ima akreditaciju i kod prvog neovisnog akreditacijskog tijela (ASCB - UK) i to:  ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485, ISO 50001 Napominjemo da norma ISO 50001:2011 organizaciji pomaže da sa sistematskim...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 116/ 2 Stup
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/831-550
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?