Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos na 5- tom Gospodarskom Forumu u Žepču. Tema ovogodišnjeg foruma„Znanje bez granica“ i na istom su se bavili pitanjima prijenosa znanja iz dijaspore u svrhu ekonomskog razvoja, pitanjima uloge centara za kompetencije u razvoju gospodar...

Akreditacija Instituta za certificiranje sistema

Uspješno završen proces prema ISO 17021-1:2015 (HRN EN ISO/IEC 17021-1:2015)

01.10.2018 12:06
Slika
Prema definiciji međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17000, „akreditacija je ocjena treće strane koja se odnosi na tijelo za ocjenu sukladnosti a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjene sukladnosti“. Drugim riječima, to je formalna potvrda ovlašte...

Aktivnosti ICS-a (Konjic 2018)

Konferencija i sajam “Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse

28.09.2018 12:16
Slika
ICS kao društveno odgovorna firma je dala svoj doprinos Konferenciji i sajmu “Zelena ekonomija u BiH – mogućnosti i šanse”, koju je organizirala Fondacija Heinrich-Boll Stiftung iz Sarajeva. Na tom događaju stručnjaci iz oblasti zelene ekonomije predstavili su dobre prakse i razmijenili iskustva sa našim a...

Nove aktivnosti ICS-a

III Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2018. godine:

28.09.2018 10:14
Slika
„Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2018“, zvanično je otpočela sa radom 25. septembra i trajala je dva dana. Održavanje  ove Međunarodne poslovne konferencije u Katnonu Sarajevo postepeno prelazi u taradiciju i mjesto je na kojem se razgovaralo o aktuelnim dešavanjima u regionu i svijetu, k...

LEGIONELLA (Detekcija, procjena rizika, nadzor i prevencija)

POZIV na stručni skup

28.08.2018 12:04
Slika
Komora sanitarnih inžinjera FBiH sa Institutom za certificiranje sistema (ICS) uz podršku Udruženja hotelijera i restoratera BiH i Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB u Hotelu Holiday Sarajevo 27.10.2018.godine organizuje: STRUČNI SKUP POD NAZIVOM "LEGIONELLA" (Detekcija, procjena rizika,nadzor i prev...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?