ISO 45001 2018 interni auditori - seminar u Sarajevu

NOVI TERMIN 12.-.13.10.2020.

18.09.2020 10:50
Slika
ICS u Sarajevu organizira seminar za interne auditore prema normi ISO 45001:2018 Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.
Slika
Besplatna za sve klijente ICS-a!   KAKO IZ OVE KRIZE (PANDEMIJE) IZAĆI JOŠ JAČI ?! Prema riječima autora i recenzenata knjige prof. dr Nedima Čauševića, knjiga predstavlja vrijedno naučno djelo koje će obogatiti našu poslovnu praksu! NOVA POSLOVNA KNJIGA koja daje odgovore kako naučiti pokazivati svoje emocije ...

USPJEŠNO ZAVRŠEN WEBINAR

Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

11.09.2020 12:48
Slika
Još jedan dokaz zašto su naše skupine polaznika za edukacija kontinuirano popunjene!?

Poziv na webinar

Upoznavanje sa zahtjevima standarda ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

09.09.2020 11:32
Slika
ZAŠTITITE ZDRAVLJE I POVEĆAJTE SIGURNOST NA RADU (više na stranici VTK BiH)
Slika
EU planira da u zakonodavstvo uključi kulturu sigurnosti hraneEuropska komisija objavila je nacrt zakona koji uključuje kulturu sigurnosti hrane. Revizija Uredbe (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane obuhvata i upravljanje alergenima i preraspodjelu hrane. Očekuje se da će Komisija Codex Alimentarius usv...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?