30 novih INTERNIH auditora – ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

POTVRDA-Zašto su naše skupine polaznika za seminare kontinuirano popunjene!?

15.05.2019 21:15
Slika
INTERNI auditori – su osobe s vrhunskom edukacijom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita integrisanog sistema kvaliteta i okoliša. S ciljem da se sistem upravljanja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 što kvalitetnije i što brže primjeni u velikom broju procesa, ICS je k...

NOVI STRUČNI SEMINAR

QMS Quality Management System & ABMS- ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

26.04.2019 11:16
Slika
Sarajevo, 21.-22.05.2019.

TREĆA GRUPA Licenciranih HACCP Menadžera

USPJEŠNO ZAVRŠEN!

23.04.2019 22:07
Slika
Cilj i ovog održanog kursa je bila stručna obuka zanove polaznike za primjenu HACCP principa prema smjernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003) kroz teoriju i praksu. Svi novi polaznici kursa imaju priliku steći cjelovita teorijska, ali i praktična znanja potrebna za uspješnu implem...

TREĆA GRUPA HACCP MENADŽERA (NEW)

Sarajevo, od 23.04.2019

12.04.2019 09:49
Slika
Zbog sve većeg interesa javnosti, ciklus edukacija na temu "HACCP sistem i njegova impementacija" za zvanje "HACCP Menadžer" nastavlja i u 2019. godini. Treći u nizu planiranih seminara održat će se u terminu 23.04.-27.04. Seminar bi mogao intersovati i menadžere, stručnjake i djelatnike iz kompani...

Seminar za INTERNE auditore – ISO 9001:2015

USPJEŠNO ZAVRŠEN

09.04.2019 21:47
Slika
Još jedan dokaz zašto su naše skupine polaznika za Auditore (edukacija) kontinuirano popunjene!? INTERNI auditori – su osobe s vrhunskom edukacijom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita sistema kvaliteta. S ciljem da se sistem upravlj...
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?