"Najiskrenije se zahvaljujemo našim klijentima i poslovnim partnerima na svakodnevnom povjerenju koje nam ukazuju!"

UPRAVA ICS-a

Ikona

 

U kratkim crtama


ICS je certifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa ...
Ikona

 

Vizija


Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja, inspekcije, certifikacije i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvaliteta, te da našim ...

Ikona

 

Misija


Da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga inspekcije i certifikacije sistema upravljanja, poštujući pri tome ...

Ikona

 

Opći/Opšti ciljevi


Naš fokus je da, preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...

Kalendar

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 116/ 2 Stup
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/831-550
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?