"Najiskrenije se zahvaljujemo našim klijentima i poslovnim partnerima na svakodnevnom povjerenju koje nam ukazuju!"

UPRAVA ICS-a

Ikona

 

U kratkim crtama


ICS je certifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa ...
Ikona

 

Vizija


Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja, inspekcije, certifikacije i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvaliteta, te da našim ...

Ikona

 

Misija


Da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga inspekcije i certifikacije sistema upravljanja, poštujući pri tome ...

Ikona

 

Opći/Opšti ciljevi


Naš fokus je da, preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...

Seminar za Interne Auditore

Aktivno učešće 40 polaznika iz BiH, Hrvatske, Kosova i Crne Gore

05.12.2016 11:45
Slika
S ciljem da se sistem upravljanja ISO 9001:2015 što kvalitetnije i što brže prihvati u velikom broju kompanija, ICS Sarajevo kao najuspješnija certifikacijska kuća u regionu, a u skladu sa svojom dugogodišnjom praksom i iskustvom u organizaciji edukativnih seminara, omogućila internim auditorima da dođu do novog znanja u ovoj oblasti...

Demistifikacija nove norme ISO 9001:2015

Predavanje održano 03.11.2016.

04.11.2016 09:34
Slika
Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za certificiranje sistema –ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su 3. novembra 2016. godine besplatna predavanja o temi Demistifikacija nove norme ISO 9001:2015.

Kalendar


0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 116/ 2 Stup
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/831-550
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?