ICS - Insititut za Certificiranje Sistema

U kratkim crtama

ICS je certifikacijsko tijelo sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa ...

Opširnije

Vizija

Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga auditiranja, inspekcije, certifikacije i obuke na globalnom nivou, da naše ime bude sinonim za povjerenje, sigurnost i kvaliteta, te da našim ...

Opširnije

Misija

Da pružamo profesionalne usluge koje imaju visoku, ali i dodatnu vrijednost za klijenta, pružanjem nezavisnih i nepristrasnih usluga inspekcije i certifikacije sistema upravljanja, poštujući pri tome ...

Opširnije

Opšti / opći ciljevi

Naš fokus će biti, da preko naših profesionalnih usluga, omogućimo klijentu što bolju poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu, da povećamo zadovoljstvo i povjerenje njihovih kupaca i da doprinesemo ...

Opširnije

Najiskrenije se zahvaljujemo našim klijentima i poslovnim partnerima na svakodnevnom povjerenju koje nam ukazuju!

UPRAVA ICS-a

Brzi izbornik

Connect with us

ICS

ICS - adresa

SJEDIŠTE, Pijačna 116/ 2 Stup , Sarajevo

Tel/Fax: +387 33 831 550, E-mail: info@ics-norm.com