Novosti

Uspješno održan webinar na temu „Upravljanje kontinuitetom poslovanja"

 

25.05.2021 22:07
Slika
 
Čak 90 polaznika ovog webinara su se detaljno upoznali o značaju i primjeni standarda ISO 22301 - Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja, elementima sistema, smjernice za upravljanje incidentima, itd.

Na webinaru se govorilo i o upravljanju u vrijeme CoV 19 pandemije, dobroj i lošoj praksi.

UVOD

Posljednjih godina dogodile su se brojne katastrofe, kako prirodne tako i uzrokovane ljudskim faktorom, te drugi veliki incidenti koji su pokazali važnost upravljanja incidentima kako bi se spasili životi, smanjile ozljede i štete te kako bi se osigurala odgovarajući nivo kontinuiteta bitnih društvenih funkcija. Norma ISO 22320:2018 Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima daje smjernice za postupanje u vanrednim situacijama bilo kakve vrste ili intenziteta. Norma daje smjernice organizacijama da poboljšaju svoje postupanje u svim vrstama incidenata (hitne situacije, krize, poremećaji, katastrofe…),itd ...

bile se neke od tema ovog našeg Webinara. 

Zahvaljujemo se svim sudionicima i veselimo se susretu na nekom od naših sljedećih webinara.

Press
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?