Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENIM RIZICIMA

Još jedan dokaz zašto su naše skupine polaznika kontinuirano popunjene!?

21.12.2023 00:12
Slika
Edukacija
Za razvoj i unaprjeđivanje kvaliteta zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta potrebni su kompetentni ljudski resursi. U te su procese uključeni kako zdravstveni, tako i nezdravstveni stručnjaci, koji u prethodnom obrazovanju nisu nužno stekli specifične kompetencije za unaprjeđivanje sistema procjene zdravstvenih rizika i sigurnosti pacijenta. Ovaj seminar je pružio dodatna znanja o ključnim komponentama procesa upravljanja zdravstvenim rizicima i načine izrade registra rizika u zdravstvenim sistemima.

Provedba kontrolnih radnji i upravljanje njima ključno je za smanjenje vjerojatnoće i ozbiljnost zdravstvenih rizika, sprječavanje incidenta i sl.. Procjena zdravstvenih rizika neizostavni je dio nacionalnih standarda kvaliteta zdravstvene zaštite kao i svih međunarodnih akreditacijskih standarda koji se temelje na ISQua principima za razvoj zdravstvenih standarda u poglavlju 4. Sigurnost pacijenta i rizici. Rizici postoje i realni su, no postoje načini da se oni izbjegnu ili pak da se izbjegnu posljedice koje oni mogu prouzročiti. S obzirom na to da potpuna zaštita od rizika nije moguća, jedini način djelovanja je aktivno upravljanje njima.

U sektoru zdravstva i pri djelovanju svih nas uključenih u zdravstveni sektor iznimno je važno upravljanje rizicima
zato što su posljedice neupravljanja njima značajno veće no u mnogim drugim sektorima.

PRESS
0 0

Posjetite nas