Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

SUM Mostar - Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet dobio prve HACCP 2020 Menadžere prema (CXC1-1969)

Svjetski dan sigurnosti hrane

09.06.2022 23:32
Slika
 
Na Agronomsko i prehrambeno tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru, povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, 07. i 08. lipnja 2022. Godine, održan je seminar na temu što je to HACCP 2020. Seminar je održao direktor Instituta za certificiranje sistema (ICS-a) i HACCP menadžer, prof. dr. Nedim Čaušević a sudjelovanje na seminaru uzeli su studenti i djelatnici samog fakulteta. Svjetski dan sigurnosti hrane, ima za cilj privući pažnju i pokrenuti akcije za sprečavanje, otkrivanje i upravljanje rizicima koji se prenose hranom kako bi se  poboljšalo zdravlje ljudi.Kodeks HACCP 2020 ima drugačiju strukturu dokumenta, objedinjuje određene prilagođene ili dodatne zahtjeve u odnosu na one iz 2003. godine.
Na seminaru se bile prezentirane izmjene i aktivnosti koje je potrebno da sprovedu organizacije koje primjenjuju Kodeks. Također, teme ovog seminara su od velikog značaja za unapređenje kapaciteta i drugih institucija i njihovih zaposlenih kojima je nadležnost prevencija, kontrola i druge aktivnosti vezane za sigurnost hrane.U toku seminara su iznijeti praktični primjeri za neposrednu primjenu, a studenti će nakon završene obuke moći na jednostavniji način da svoje znanje prenesu u praksu. Polaznici seminara su stekli cjelovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju,provjere i monitoring  HACCP 2020 sistema (CXC 1-1969).Ovaj tečaj, čiji je cilj educiranje studenata Agronomski i prehrambeno-tehnološkom fakulteta (SUM Mostar) s promjenama i ključnim zahtjevima novog izdanja „Codex Alimentarius General principles of food hygiene CXC 1-1969“, izazvala je veliko interesiranje.

Press Centar 
0 0

Posjetite nas