Novosti

POZIV NA SEMINAR: ISO 9001:2015 - ŠKOLOVANJE INTERNIH AUDITORA

Sarajevo, 28. i 29. 04. 2021.godine,

07.04.2021 15:10
Slika
 

BUDI I TI DIO PROMJENA – EDUCIRAJ SE

STRUČNI SEMINAR ZA QMS INTERNOG AUDITORA

ISO 9001:2015 /R.B.A. Auditora

28. i 29. 04. 2021. Sarajevo

 

ZAŠTO POHAĐATI OVAJ SEMINAR?

 

Stručni seminar za internog auditora je tečaj nužan za sticanje znanja i vještina za auditiranje vlastite organizacije. Interni auditor je važan za uspostavu, primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja. Interni auditor kao funkcija pretpostavlja znanja o tehnikama i metodama auditiranja, planiranju i provedbi audita, izvještavanju uprave ali i upravljanje nesukladnostima kao preduslova kontinuiranog poboljšavanja sistema upravljanja. Uz potrebne tehnike i metode auditiranja ovim seminarom se prenosi znanje potrebno za razumijevanje certifikacijskog postupaka.

UVODNE NAPOMENE O SEMINARU

Dvodnevni  intenzivni kurs omogućava sudionicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje audita SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM! Tokom ove obuke, sudionik će steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne audite u skladu s procesom certifikacije definiranom u standardima ISO 19011:2015, ali i ISO 17021-1:2015. Na osnovu praktičnih vježbi, sudionik će razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija s klijentima, rješavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno i efektivno sprovođenje audita sistema upravljanja.

KOME JE NAMJENJEN SEMINAR:

 

 • Zaposleni u organizacijama / preduzećima koja uvode ili su uveli sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015;
 • Zaposleni koji su u organizaciji / preduzeću zaduženi za poslove vezane za sistem upravljanja kvalitetom (rukovodstvo, nabavka, prodaja,….)
 • Internim auditorima;
 • Sudionici se osposobljavaju za zvanje Internog auditora sistema upravljanja kvalitetom, obrazovanje i motivisanje zaposlenika, te praćenje, procjenjivanje i unapređivanje sistema kvaliteta

 

Teme seminara:  

 

 • Vodič kroz norme,  
 • Tumačenje norme ISO 9001:2015,
 • Planiranje audita,
 • Priprema dokumentacije za audit,  
 • Izvođenje audita,  
 • Klasifikacija nesukladnosti,  
 • Nesukladnosti i korektivne radnje,  
 • Procjena rizika prilikom provođenja audita,  
 • Kriteriji za auditore,  
 • Uloga certifikacijskih kuća,  
 • Uloga akreditacijskih tijela.

 

CERTIFIKAT

 • Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog od strane ICS Sarajevo, biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.
 • Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

 

DATUM I MJESTO  ODRŽAVANJA:

 1. i 29. 04. 2021. godine,
Privredna Komora Kantona Sarajevo
Ul. La Benevolencije 8, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

TRAJANJE SEMINARA

od 09:00 h do 16:00 h

 

CIJENA SEMINARA

Na upit

 

PRIJAVA I NAČIN PLAĆANJA

Ispunjenu prijavnicu dostaviti na fax ili e-mail 10 dana prije seminara (najkasnije 2 dana prije seminara)

Fax: + 387 33 831 550  E-mail: info@ics-norm.com

 

KAKO NAŠE OBUKE IZGLEDAJU U PRAKSI MOŽETE POGLEDATI U PRILOGU

https://www.youtube.com/watch?v=nMUuBWR4JkA

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?