Novosti

POPUNJENA SVA MJESTA ZA STRUČNO ZVANJE “HACCP 2020 – MENADŽER” (CXC1-1969)

Uskoro novi termini

27.04.2022 15:01
Slika
Da li znate zašto su ICS -ove skupine polaznika za edukacija kontinuirano popunjene!?

Komisija Codex Alimentarius je septembra 2020. godine usvojila novi revidirani dokument “Code of Practice (eng. General Principles of Food Hygiene (CXC 1-1969:2020)) koji sada, pored ostalih izmjena, umjesto Annex-a u Poglavlju 2 uključuje HACCP sistem. Navedeni dokument je temelj za implementaciju standarda ISO 22000:2018, kao i ostalih standarda za sigurnost hrane iz grupe GFSI (Global Food Safety Initiative – IFS, BRC, FSSC 22000,  SQF i dr.). Sastavni dijelovi ovog dokumenta su principi dobre higijenske prakse (GHP) i koraci za implementaciju HACCP sistema. Ovaj dokument pruža okvir općih načela za proizvodnju sigurne i prikladne hrane za konzumaciju navodeći potrebne higijenske i sigurnosne kontrole koje treba provesti u proizvodnji (uključujući primarnu proizvodnju), preradi, pripremi, pakiranju, skladištenju, distribuciji, maloprodaji i transportu hrane.  

U dokumentu  CXC 1-1969 je istaknut značaj obuke i razvoj svijesti kod svih koji rade s hranom, uključujući i potrošače.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?