Novosti

Novih 21 QMS IA (Internih Auditora)

 

04.11.2021 20:37
Slika
“Uspjeh menadžmenta zahtijeva brzo učenje poput brzog mijenjanja svijeta” Warren Bennis
U Sarajevu je u periodu 03.- 04.11.2021. održan seminar za interne auditore prema standardu ISO 9001:2015 i ISO 19011:2018 /Guidelines for auditing management systems), uljučujući:
  • ISO 31000:2018 RISK MANAGEMENT- Guidelines,
  • IEC 31010:2019 RISK MANAGEMENT Risk assessment techniques,
  • ISO GUIDE 73:2009 RISK MANAGEMENT-Vocabulary.

Jedan od osnovnih zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 je stalno osposobljavanje i usavršavanje iz područja upravljanja kvalitetom s ciljem obavljanja djelatnosti u skladu sa zahtjevima poslovnih partnera i relevantnim propisima. Osnovni alat razvoja samog sistema je kontinuirano i sistematski provođenje internih audita, odnosno unutrašnjih nezavisnih ocjena u organizacijama.

Učešće na ovom seminaru je uzelo 21 polaznika iz različitih organizacija. Seminar je bio zamišljen tako da polaznicima da dovoljno informacija, znanja i vještina kako bi se mogli aktivno uključiti u, u interne audite Sistema kao jednog od ključnih elemenata norme, te u audite i upravljanje rizicima s kojima se firme susreću u poslovanju.

Prisutnima su prezentirani zahtjevi standarda ISO 9001, kao i smjernice za auditiranje, uz interaktivni rad, praktične vježbe i studije slučaja u cilju što uspješnijeg i temeljitijeg provođenja internih audita u matičnim organizacijama. Osim toga, na seminaru su obrađene i teme poput, rizika poslovanja, nove uloge rukovodstva, uticaja rizika na ostvarenje ciljeva poslovanja, provođenja sedam koraka u upravljanju rizicima, određivanja aspekata analize rizika i izrade kriterija, kriterija tolerancije rizika i matrica rizika

Pozitivni rezultati na testu potvrđuju da su sudionici uspješno savladali predviđeno gradivo.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na ugodnoj radnoj atmosferi.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?