Novosti

Najtraženija obuka: novi datumi za interne i auditore dobavljača

ISO 19011

15.10.2021 12:13
Slika
Sarajevo, 27. i 28. 10. 2021 .godine

Nakon uspješno odslušanog kursa, učestvovanja u radionicama i položenog ispita na kraju drugog dana obuke, stičete ICS certifikat koji važi 3 godine i međunarodno je priznat!

INTERNI AUDITOR I AUDITOR DOBAVLJAČA

Interni auditor i auditor dobavljača ima znanje za efikasno projektiranje procesa audita, kako da primjeni metode za audit i kako da ispravno upravlja dokumentiranim informacijama s audita. Kurs je namijenjen svima onima koji žele da provode interne audite i/ili audite dobavljača, a nemaju prethodno završenu obuku za neki od standarda za sisteme upravljanja.

PREDUSLOVI

Ne zahtijeva se posebno profesionalno znanje već samo interesiranje za sprovođenje internih audita i/ili audita dobavljača.

CILJNA GRUPA

Zaposleni koji žele da na kompetentan način sprovode interne audite.

SADRŽAJ

 • Vodič kroz norme i pojmovi u vezi s auditom, proces audita, normativne osnove,
 • Tumačenje norme, tipovi audita, metode i procedure uzorkovanja, 
 • Planiranje audita, 
 • Priprema dokumenta,
 • Nivoi provjere dobavljača, ("skeniranje", meotda" 3E", meotda "testera" i tehnike ispitivanja,
 • Izvođenje audita,  
 • Klasifikacija nesukladnosti,
 • Nesukladnosti i korektivne radnje,  
 • Procjena rizika prilikom provođenja audita,  
 • Kriteriji za auditore,  
 • Uloga certifikacijskih kuća,  
 • Uloga akreditacijskih tijela. 


CERTIFIKAT: 
Interni auditor i auditor dobavljača

VAŽENJE CERTIFIKATA:
3 godine

CIJENA:
na upit + 387 33 831 550 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?