Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

ISO 37001 Sistemi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

 

29.05.2024 19:34
Slika
Strukturirani pristup za izgradnju povjerenja i transparentnosti, upravljanje rizicima i očuvanje ugleda Vaše firme.
Ukratko

ISO 37001 sistemi upravljanja za suzbijanje podmićivanja određuje niz mjera koje pomažu organizacijama u sprečavanju, otkrivanju i rješavanju mita i korupcije. To uključuje usvajanje politike protiv primanja mita, imenovanje osobe koja će nadgledati poštivanje zakona o primanju mita, obuku, procjenu rizika i dubinsku provjeru projekata i poslovnih saradnika, provođenje finansijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvještavanja i istrage.

Zašto ISO 37001 Sistemi upravljanja za suzbijanje podmićivanja?
  • Zaštita i očuvanje integriteta Vaše organizacije,
  • Otvaranje organizacije vanjskim zainteresiranim stranama, za nadzor učinkovitosti politika i postupaka protiv primanja mita,
  • Saradnja sa zainteresiranim stranama za nadziranje i upravljanje rizikom u cijeloj Vašoj organizaciji i lancu nabavke,
  • Osiguravanje da dobavljači, podizvođači i vanjski saradnici budu predani provođenju najbolje prakse u borbi protiv mita i korupcije,
  • Dokazivanje usklađenosti s relevantnim zakonskim propisima.

Prednosti certifikacije

Certifikacija prema ISO 37001 podržava vaše napore u sistemu upravljanja za suzbijanje podmićivanja provjeravanjem da:

  • zahtjevi standarda su adresirani,
  • potrebne su kontrole unutar vaše organizacije i cijelog vašeg lanca vrijednosti,
  • firma ima prikladne i proporcionalne postupke za aktivno sprječavanje podmićivanja,
  • sistem upravljanja podržava usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom protiv mita.

Iako certifikacija prema ISO 37001 ne može garantovati da neće doći do podmićivanja, ona potvrđuje da imate strukturirani sistem upravljanja za sprječavanje takvih situacija.


Press

0 0

Posjetite nas