Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

INFORMACIJA

 

26.04.2024 12:08
Slika
 
Obavještenje certificiranim organizacijama i organizacijama koje su u postupku certifikacije o izmjenama u zahtjevima standarda za sisteme upravljanja!

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je u sklopu mjera za ostvarivanje Londonske deklaracije o klimatskim promjenama dana 23. februara 2024. godine objavila izmjene (amandmane) koji se odnosi na postojeće standarde za sisteme upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, itd.).

Izmjene (u formi amandmana) su iste za sve standarde za sisteme upravljanja.

Zahtjevi 4.1 i 4.2 su dopunjeni i to:

Zahtjev 4.1: Organizacija mora da utvrđuje jesu li klimatske promjene relevantno pitanje.
Zahtjev 4.2:
NAPOMENA:

Relevantne zainteresirane strane mogu da imaju zahtjeve u vezi s klimatskim promjenama.
Međunarodni akreditacioni forum IAF je izdao smjernice (https://iaf.nu/en/news/iaf-and-iso-publish-joint-communique) za sve zainteresirane strane (akreditacija tijela, certifikacijska tijela i organizacije koje primjenjuju standarde).

U skladu s tim smjernicama od organizacija se zahtjeva da:

  • u okviru zahtjeva 4.1 analiziraju uticaj klimatskih promjena na sposobnost ostvarivanja predviđenih rezultata svog sistema upravljanja,
  • razmatraju uticaj klimatskih promjena pojedinačno za svaki poimenjen sistem upravljanja,
  • osiguraju da interna i eksterna pitanja koja se odnose na klimatske promjene budu utvrđena kao relevantna ili ne,
  • da preispitaju potrebe i očekivanja zainteresiranih strana i da utvrde da li postoje relevantne potrebe i očekivanja koja se odnose na klimatske promjene,
  • se za sva relevantna pitanja poduzimaju mere za prilagođavanje klimatskim promjenama, odnosno ublažavanje klimatskih promjena.
Pošto za navedenu izmjenu nije predviđen tranzicijski period, organizacije treba da ove izmjene primjene odmah. ICS će početi da provjerava primjenu izmijenjenih zahtjeva standarda koji se odnose na klimatske promjene na početnim, nadzornim i recertifikacijskim auditima.
0 0

Posjetite nas