Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

GHG Emisije: Kako mjeriti, izračunati i izvještavati

U najavi......

03.07.2024 11:35
Slika
 
Znate da osiguravamo najbolja znanja i praktična rješenja u obliku poslovnih edukacija, seminara, treninga, obuka, radionica i drugih stručnih - Javnih radionica. Ovaj put u pripremi imamo nešto potpuno novo....

U pripremi je radionica za potencijalne verifikatore izvještaja o emisijama gasova s efektom staklene bašte.

Klimatske promjene su činjenica! Gasovi staklene bašte (GHG) najveći su antropogeni ubica klime. Globalno zagrijavanje raste brzinom koja zahtijeva od kompanija u svim industrijama da poduzmu hitne mjere kako bi smanjile svoje emisije stakleničkih plinova, prvenstveno CO2. Ovo zahtijeva kvantificiranje emisija stakleničkih plinova i utvrđivanje otiska stakleničkih plinova. Emisije antropogenih gasova staklene bašte (GHG) su glavni uzrok. Kompanije mogu dati svoj doprinos smanjenju GHG - i vjerodostojno izvještavati o tome. Preduslov je inventar stakleničkih plinova, na primjer u skladu sa standardom ISO 14064-1. Više o tome šta treba uzeti u obzir prilikom pripreme inventara GHG u skladu sa standardom, njegove verifikacije i izvještavanja moći ćete naučiti na nadolazećoj radionici.

PAR RIJEČI O TEMI

Gasovi staklene bašte (GHG) kao što su ugljični dioksid (CO2), metan (CH4) ili dušikov oksid (N2O), kada su u atmosferi, imaju svojstvo apsorbiranja i zračenja toplinskog zračenja, zagrijavajući tako Zemljinu površinu. Ovaj proces stvara uslove koji omogućavaju život na Zemlji. Gasovi staklene bašte mogu biti prirodnog ili antropogenog (proizvedenog) porijekla. Biogene i geogene emisije i kapaciteti za skladištenje (ponori stakleničkih plinova) podliježu osjetljivom, ali u principu stabilnom ciklusu. Antropogene emisije, s druge strane, predstavljaju narušavanje prirodne ravnoteže - s posljedicom nepoželjnog zagrijavanja klime.
0 0

Posjetite nas