Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

Europska Komisija redefinirala korupciju

izvor "akta"

04.05.2023 14:57
Slika
 

Europska komisija u srijedu je predložila nova pravila za borbu protiv korupcije u Europskoj uniji i izvan nje, koja, između ostaloga, proširuju definiciju i sankcije za korupciju. 

Komisija želi da se u koruptivna djela uz podmićivanje uključi pronevjera, trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja, ometanje pravde i nezakonito bogaćenje.

"Standardiziranjem pravnih definicija i sankcija pomoglo bi se prekograničnim istragama", rekla je Komisija.

Prema prijedlogu, o kojem konačnu riječ imaju Vijeće EU-a i Parlament, strani državljani bit će sankcijama kažnjeni za korupciju.

Osobama, bez obzira na njihove državljanstvo, koje se nađu na popisu sankcioniranih zbog teških koruptivnih djela, bit će zamrznuta imovina koju imaju u EU i zabranjen ulazak na europski teritorij.

Korupcija je poput raka i kao i kod liječenja te bolesti, moramo poboljšati prevenciju. Moramo imati i jake instrumente represije i kažnjavanja korupcije, ne samo na nacionalnoj, već i na europskoj razini, izjavila je potpredsjednica Komisije za transparentnost i vrijednosti Vera Jourova.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell ističe da je korupcija globalni, transnacionalni fenomen, koji prema procjenama košta najmanje pet posto BDP-a na globalnoj razini.

Zbog toga, paralelno s inicijativama Komisije za jačanje borbe protiv korupcije unutar EU-a, predlažem uspostavu novog režima sankcija u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike usmjerenog na ozbiljna djela korupcije u cijelom svijetu, kako bi se nadopunio naš vanjski alat za borbu protiv korupcije, rekao je Borrell

.
0 0

Posjetite nas