Izbornik jezika

Bosanski | English
Novosti

BUDI I TI DIO PROMJENA – EDUCIRAJ SE .....

NOVI TERMIN (Sarajevo, 03. i 04. 11. 2021.)

27.10.2021 11:12
Slika
POZIV NA SEMINAR: ISO 9001:2015 - ŠKOLOVANJE INTERNIH AUDITORA

ZAŠTO POHAĐATI OVAJ SEMINAR?

 

Stručni seminar za internog auditora (IA) i auditora dobavljača (AD) je tečaj nužan za sticanje znanja i vještina za auditiranje vlastite organizacije. Interni auditor je važan za uspostavu, primjenu, održavanje i poboljšavanje sistema upravljanja. Interni auditor kao funkcija pretpostavlja znanja o tehnikama i metodama auditiranja, planiranju i provedbi audita, izvještavanju rukovodstva ali i upravljanje nesukladnostima kao preduslova kontinuiranog poboljšavanja sistema upravljanja. Uz potrebne tehnike i metode auditiranja ovim seminarom se prenosi znanje potrebno za razumijevanje certifikacijskog postupaka.

UVODNE NAPOMENE O SEMINARU

Dvodnevni  intenzivni kurs omogućava sudionicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje audita SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM! Tokom ove obuke, sudionik će steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne audite u skladu s procesom certifikacije definiranom u standardima ISO 19011, ali i ISO 17021-1:2015. Na osnovu praktičnih vježbi, sudionik će razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija s klijentima, rješavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno i efektivno sprovođenje audita sistema upravljanja.

KOME JE NAMJENJEN SEMINAR:

 

 • Zaposleni u organizacijama / preduzećima koja uvode ili su uveli sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015;
 • Zaposleni koji su u organizaciji / preduzeću zaduženi za poslove vezane za sistem upravljanja kvalitetom (rukovodstvo, nabavka, prodaja,….)
 • Internim auditorima;
 • Sudionici se osposobljavaju za zvanje Internog auditora sistema upravljanja kvalitetom, obrazovanje i motivisanje zaposlenika, te praćenje, procjenjivanje i unapređivanje sistema kvaliteta

 

Teme seminara:  

 

 • Vodič kroz norme,  
 • Tumačenje norme ISO 9001:2015,
 • Planiranje audita,
 • Priprema dokumentacije za audit,  
 • Izvođenje audita,  
 • Klasifikacija nesukladnosti,  
 • Nesukladnosti i korektivne radnje,  
 • Procjena rizika prilikom provođenja audita,  
 • Kriteriji za auditore,  
 • Uloga certifikacijskih kuća,  
 • Uloga akreditacijskih tijela.

 

CERTIFIKAT

 • Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog od strane ICS Sarajevo, biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 9001:2015, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.
 • Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

 

DATUM I MJESTO  ODRŽAVANJA:
03. i 04. 11 2021. godine,

Privredna Komora Kantona Sarajevo
Ul. La Benevolencije 8, Sarajevo
Bosna i Hercegovina


CIJENA SEMINARA

Na upit

 

PRIJAVA I NAČIN PLAĆANJA

Ispunjenu prijavnicu dostaviti na fax ili e-mail 5 dana prije seminara (najkasnije 2 dana prije seminara)

Fax: + 387 33 831 550  E-mail: info@ics-norm.com

 

KAKO NAŠE OBUKE IZGLEDAJU U PRAKSI MOŽETE POGLEDATI U PRILOGU

https://www.youtube.com/watch?v=nMUuBWR4JkA

 

0 0

Posjetite nas