Novosti

BESPLATNI WEBINARI U MAJU

informativni webinari

03.05.2021 11:02
Slika
 

UPRAVLJANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA PREMA ISO 22320:2018Prepoznavanje potencijalnih kriznih situacija i pravilno donošenje odluka u odgovarajućim vremenskim okvirima nakon pojave krizne situacija, ključni su koraci kojima možemo smanjiti ili spriječiti negativan uticaj na naše poslovanje. Ovaj webinar donosi osvrt na važne elemente uspostave efikasnog sistem upravljanja kriznim situacijama i smjernice djelovanja u kriznim situacijama.

ICS –ov program predstavljaICS SARS CoV 19 PROGRAM –
MJERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU skup rješenja koji obrađuju rizike putem efikasnog osposobljavanja timova za primjenu dobrih higijenskih praksi i putem audita pravilnog uspostavljanja i primjene zaštitnih mjera. Ovaj program uključuje sve one zahtjeve koji su nužni kako bi se osiguralo pridržavanje dobre higijenske prakse, socijalnog distanciranja i svih ostalih preporuka vlasti i odgovarajućih propisa za kontrolu rizika od kontaminacije SARS-CoV-2 virusom. Ti se zahtjevi također mogu dopuniti specifičnim zahtjevima organizacije koji će se provjeriti tokom provođenja neovisnih audita. Nakon uspješnog provođenja audita izdaje se Potvrda o usklađenosti sa zahtjevima koja se može istaknuti na globalnoj interaktivnoj karti te tako biti dostupna svim vašim klijentima i zainteresiranim stranama.

ICS Team

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?