Novosti

HACCP MENADŽER - Intermediate Level

 

01.06.2017 10:14
Slika
 
Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za Certificiranje Sistema – ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su krajem maja tekuće godine kurs za II nivo zvanja: HACCP MENADŽER - Intermediate Level.

Cilj kursa je stručna obuka polaznika za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema prema smjernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Polaznici kursa su stekli cjelovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju, provjeru i monitoring HACCP sistema. Obuka je provođena kombinacijom interaktivnog, nastavnog i grupnog rada, uz aktivno vježbanje na konkretnim primjerima iz prakse.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?