Novosti

ICS dobio vlastite školovane Auditore za ISO 45001 - Occupational health and safety

 

02.08.2019 12:28
Slika
 

KONAČNO !

Nakon završene (8 dnevne) stručne obuke "Occupational health and safety management systems) Auditor/Lead Auditor Training Course te uspješnog završenog procesa testiranja ICS je dobila i prve vlastite ISO 45001:2018 Lead auditore.  

Ovim procesom naši auditori su postali međunarodno osposobljeni da auditiraju klauzule (tačaka) standarda ISO 45001:2018!

Norma je sadržajem usklađena sa Annexom SL, tj. sa unificiranom strukturom kakvu imaju sve nove norme za sistem upravljanja (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.).

Sadržajno gledano, norma ima 10 poglavlja i informativni dodatak A. U prvom poglavlju definirano je područje primjene norme, u drugom je pozivanje na druge norme, a u trećem su dani nazivi i definicije koje se koriste kroz samu normu. Četvrto poglavlje sadrži zahtjeve za sagledavanje i analiziranje konteksta organizacije, uključujući identifikaciju očekivanja zainteresiranih strana te definiranje opsega primjene sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu.

Peto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na najvišu upravu organizacije koja uvodi sistem upravljanja prema zahtjevima norme ISO 45001, uključujući zahtjeve za politiku sigurnosti i zaštite na radu, definisanje uloga i odgovornosti unutar sistema te  komunikaciju s predstavnicima radnika. Šesto poglavlje se odnosi na planiranje sistema, a definira zahtjeve za utvrđivanje, određivanje i vrednovanje rizika i prilika, identifikaciju opasnosti, određivanje i praćenje važeće zakonske regulative, određivanje ciljeva sistema upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu te radnji na njihovom ostvarivanju.

U sedmom poglavlju su sadržani zahtjevi za podršku sistemu upravljanja – resursi, zaposlenici, svijest ljudi, komunikaciju te za upravljanje dokumentiranim informacijama (postupci, obrasci, zapisi..) u sistemu upravljanja. Osmo poglavl je sadrži zahtjeve za operativno planiranje i kontrole, eliminaciju ili smanjivanje utvrđenih opasnosti, nabavku svih tipova potrepština uključujući podugovaranje te osiguravanje spremnosti za odaziv u vanrednoj situaciji.

Deveto poglavlje sadrži zahtjeve koji se odnose na praćenje, mjerenje, analize i vrednovanje izvedbe sistema upravljanja, provođenje vrednovanja usklađenosti sa zakonskom regulativom, internog audita te pregled od strane rukovodstva.Posljednje, deseto poglavlje daje zahtjeve za provođenje postupka utvrđivanja i praćenja incidenata, nesukladnosti te korektivnih akcija, uključujući i zahtjeve za neprekidno poboljšavanje uspostavljenog sistema upravljanja.

U informativnom dodatku A su sadržane smjernice za primjenu iPress

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?