Novosti

U NAJAVI ......

Akademija izvrsnosti- Tečaj za Lead auditora- ISO 9001

14.01.2022 14:51
Slika
 
Seminar za Lead auditore prema normi ISO 9001 u trajanju od 5 dana (40 CPU-CPA sati) predstavlja najviši stepen stručne obuke u edukaciji Sistema upravljanja kvalitetom. Polaznici koji uspješno završe seminar za Lead auditore stiču najviši stepen stručnosti na području sistema upravljanja i osiguranja kvaliteta. Seminar mogu pohađati manageri kvaliteta, direktori, inženjeri, ISO 9000 koordinatori i svi oni unutar organizacije koje interesira auditiranje sistema kvaliteta, te je poželjno osnovno predznanje dobiveno položenim seminarom za interne auditore.Lead auditori – assessori su osobe s vrhunskom obukom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita sistema kvaliteta.


Cilj seminara:

Nakon uspješno završenog tečaja auditori će biti u potpunosti osposobljeni za provođenje audita sistema upravljanja kvalitetom te za izvještavanje o rezultatima audita. Cilj ovog seminara je pružiti polaznicima potrebna znanja i vještine za provođenje audita sistema upravljanja kvalitetom prve, druge i treće strane sukladno normi ISO 9001, u skladu s ISO 19011 i ISO /IEC 17021-1. Ukratko, seminar će polaznicima pružiti osnovu da postanu kompetentni vodeći auditori:

Teme seminara:


 • Vodič kroz normu,
 • Tumačenje norme ISO 9001- pojmovi i terminologija definirani normi;
 • Priprema dokumentacije za audit,
 • Svrha sistema upravljanja kvalitetom;
 • Prednosti sistema upravljanja kvalitetom;
 • Zahtjevi za dokumentacijom sistema upravljanja kvalitetom i razlike između dokumentiranih informacija;
 • Izvođenje audita,
 • Klasifikacija nesukladnosti,
 • Nesukladnosti i korektivne radnje,
 • Pisanje izvještaja o nesukladnosti;
 • Kriteriji za auditore,
 • Uloga certifikacijskih kuća,
 • Uloga akreditacijskih tijela,
Cijena: 980 KM+ PDV po polazniku


U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar, ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?