Prijava za rad u ICS-u

Oglas za posao (NEW)

Vanjski saradnici (m/ž)

04.08.2017 11:49
Slika
 
ICS Sarajevo (HQ)  za inspekciju, provjeru, ispitivanje i certifikaciju, zbog povećanja obima posla u Sektoru certifikacije sistema i usluga, traži:

1. Vanjske saradnike
auditore i vodeće auditore za sisteme upravljanja kvalitetom (ISO 9001), zaštitom okoliša (ISO 14001) i zaštite na radu (OHSAS 18001), koji ispunjavaju sljedeće kriterije:
 • Visoka ili viša stručna sprema;
 • Završen odgovarajući tečaj za vodećeg auditora (IRCA ili ERCA odobren);
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva od čega najmanje 2 u jednom od traženih područja (iskustvo u području kvaliteta ili zaštite okoliša ili zaštite na radu);
 • Iskustvo u provedbi audita treće strane;
 • Znanje engleskog ili njemačkog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije
2. Tehničke eksperte (razna područja)
 • Visoka ili viša stručna sprema;
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • Poznavanje zakonske regulative (zaštita okoliša i zaštita na radu);
 • Znanje engleskog jezika;
 • Vozačka dozvola B kategorije


Kontaktirat će se samo oni kandidati za koje se ocijeni da udovoljavaju navedenim kriterijima. S odabranim kandidatima potpisuje se ugovor o pooslovnoj saradnji.

Na ovaj način želimo proširiti mrežu vanjskih saradnika. Rok za prijavu: natječaj je trajnog karaktera, ali očekujemo prijave u idućih 30 dana.(CV) Životopis i prijavu s dokazima poslati na e-mail adresu:
(t/f)+387 33 831 550

 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?