Novosti

Menadžer rizika

 

22.11.2017 15:20
Slika
MENADŽER RIZIKA kao i sistematsko prepoznavanje, identifikacija, upravljanje i kontrola rizika. Sarajevo od 12.- 14. 12. 2017. godine.

MENADŽER RIZIKA kao i sistematsko prepoznavanje, identifikaciju, upravljnje i kontrlou rizika!

koji će se održati od 12.- 14. 12. 2017. u Sarajevu.

Cilj seminara: 

Glavni cilj seminara je ukazati na glavne značajke i potrebe formalnog upravljanja rizicima, te efektima i doprinosu poslovanju organizacije ako provodi učinkovito upravljanje rizicima. Uz to, na seminaru je cilj kritički ukazati na metodologije i alate koji se najčešće primjenjuju u procesima procjene rizika, kao i postupcima smanjenja rizika.

Kome je seminar namijenjen:

Svima koji žele ili imaju plan baviti se poslovima menadžmenta na bilo kojim nivoima, prvenstveno menadžerima organizacionih struktura, vlasnicima procesa i voditeljima projekata, menadžerima za sisteme upravljanja prema ISO standardima, auditorima, revizorima, te svima onima koji su zainteresirani za upravljanje rizicima.

 

Sadržaj: 

Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije rizika, fizikalni principi pojave rizika, principi upravljanja rizicima prema ISO 31000, okvir upravljanja rizicima, proces upravljanja rizicima prema ISO 31000, metodologije za procjenu rizika, tehnike i alati za procjenu rizika, te veza sa ISO standardima sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301, itd.).

 

Metodologija rada:

Tokom seminara primjenjivat će se najsavremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

 

Više o seminaru kao i dodatne informacije na telefon + 387 33 831 550  ili putem e-mail:                  info@ics-norm.com

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?