Novosti

Tečaj za QMS Lead auditore (new)

10-14.-12.2018.

27.11.2018 19:13
Slika
 

Seminar za Lead auditore prema normi ISO 9001:2015 u trajanju od 5 dana predstavlja najviši stepen izobrazbe u edukaciji Sistema upravljanja kvalitetom. Polaznici koji uspješno završe seminar za Lead auditore stiču najviši stepen stručnosti na području sistema upravljanja i osiguranja kvaliteta. Seminar mogu pohađati manageri kvaliteta, direktori, inženjeri, ISO 9000 koordinatori i svi oni unutar organizacije koje interesira auditiranje sistema kvaliteta, te je potrebno osnovno predznanje dobiveno položenim seminarom za interne auditore.

Teme seminara:

  • Vodič kroz normu
  • Tumačenje norme ISO 9001:2015, ISO 19011:2015, ISO 31000 itd
  • Priprema dokumentacije za audit
  • Izvođenje audita
  • Klasifikacija nesukladnosti
  • Nesukladnosti i korektivne radnje
  • Kriteriji za auditore
  • Uloga certifikacijskih kuća
  • Uloga akreditacijskih tijela
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?