Novosti

NOVI STRUČNI SEMINAR

QMS Quality Management System & ABMS- ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS

26.04.2019 11:16
Slika
Sarajevo, 21.-22.05.2019.

RISK BASED INTERNAL AUDITING

Integrirani seminari za interne auditore!

 

Naši seminari temelje se na praktičnim primjerima, uz brojne vježbe i radionice uz koje polaznici puno lakše usvajaju potrebna znanja i vještine.

Zbog velikog interesovanja za nedavno održani seminar za Internog Auditora po novoj normi ISO 9001:2015 & ISO37001:2016, Institut za certificiranje sistema - ICS d.o.o. Sarajevo organizuje još jedan seminar, 21.-22.05.2019, te Vas sa zadovoljstvom poziva na isti...

CILJ SEMINARA: Kandidati treba da steknu znanja o integrisanom Sistemu upravljanja  i obuče se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju QMS & ABMS internih audita/procjene rizika prema smjernicama ISO 31000. Namjena nam je osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unapređivati sistem upravljanja zahtjevima prema ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016. CILJNA GRUPA: Svi kandidati koji u svojim kompanijama imaju implementiran sistem upravljanja, odnosno nalaze se u fazi pripreme i/ili implementacije, planiraju dokazati svoj sistem upravljanja (kvalitetom, sistem upravljanja protiv podmićivanja, itd.)

CERTIFIKAT: Svi polaznici seminara će nakon provjere znanja testom, dobiti certifikat o osposobljenosti za internog auditora, izdat od strane ICS-a koji je poznat i priznat od svih međunarodnih institucija, i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području.

CIJENA PO POLAZNIKU: na upit!

U CIJENU JE UKLJUČENO: Učešće na seminaru (uključujuċi pauze za kafu, ručak i osvježenje), Trening materijali, Certifikat za Auditora za kandidate koji uspješno polože odgovarajući ispit na kraju seminara.

ODRŽAVANJE SEMINARA:  21. i 22.05.2019.godine od 09.00h, La Benevolencija br. 8, Sarajevo, Zgrada Privredne komore KS; Sarajevo 71000

PRIJAVA: Popunjenu prijavu poslati na: info@ics-norm.com ili putem faxa na broj: 033 831-550.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj: 033 831-550.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?