Novosti

Poslovne novine

Upravljanje rizicima

30.03.2017 14:20
Slika
 
Standard ISO 31000 preporučuje da organizacija razvija, implementira i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. na kompanijskom nivou (u procesima upravljanja, definiranja strategije i planiranja, procesima izvještavanja, politikama, prednostima kompanije i korporativnoj kulturi).

Integracija procesa upravljanja rizicima na nivou čitave organizacije se u literaturi često sreće pod pojmovima kompanijsko upravljanje rizicima, upravljanje rizicima kompanije i sl. (eng. Enterprise Risk Management – ERM). Više o ovoj temi smo pisali u POSLOVNIM NOVINAMA.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 116/ 2 Stup
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/831-550
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?