Novosti

Izašao novi ISO 22000:2018 (new)

Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain

21.06.2018 10:07
Slika
 

New edition of ISO 22000 just out!

Izašao je novi ISO 22000:2018, Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain

Kako možemo osigurati sistem u okviru koga bi proizvođači hrane bili sigurni da proizvode sigurnu hranu za ljude i životinje? Jedno od takvih rješenja koje pomažu u povećanju povjerenja je ISO 22000, sistemi za upravljanja sigurnošću hrane - zahtjevi za bilo koju organizaciju u lancu ishrane. Kao što je poznato, od kako je međunarodni standard prvi put objavljen 2005. godine postojao je veliki broj izazova koji se tiču sigurnosti hrane za korisnike duž lanca snabdijevanja, stoga se javila i potreba za revizijom. Kako se navodi na stranici www.iso.org g-din Jacob Faergemand, Chair of technical committee ISO/TC 34, Food products, subcommittee 17, Management systems for food safety, , međunarodnog tijela za certifikaciju, objašnjava glavne promjene u standardu, koje uključuju izmjene njegove strukture kao i razjašnjavanje ključnih koncepata.

On kaže: "Da bi se zadovoljile potrebe tržišta za sigurnošću hrane, ISO 22000 kreiraju zainteresirane strane koje su uključene u organizacije za sigurnost hrane: rukovodstvo, potrošači, konsalting, industrija i istraživanje. S obzirom na to da je novi ISO 22000, sistem upravljanja sigurnošću hrane razvijen od strane korisnika, možete biti uvjereni da su ispunjeni svi zahtjevi s tržišta." Faergemand navodi vezu ISO 22000:2018 s Kodeks Alimentarius-om, posebnom grupacijom za hranu pri UN-u koja razvija smjernice za vlade, kao važan primjer ispunjavanja potreba tržišta. "Zbog statusa kodeksa i reference u nacionalnom pravu, ISO 22000:2018 je održao snažnu vezu sa standardima Kodeksa, što omogućava vladama širom svijeta da se upoznaju s ISO 22000:2018 u državnim inspekcijama i kroz nacionalne zahtjeve". On naglašava specifičnu želju organizacija za sigurnost hrane da imaju jasan opis razlika između nekih ključnih definicija - kao što su kritične kontrolne tačke (CCP) i operativni preduslovni programi (OPRP) - koji su maksimalno usklađeni s Kodeks Alimentarius definicijama. Faergemand priznaje da je veliki izazov pronalaženje konsenzusa o ovom važnom zadatku i dodaje "ali smo radili veoma naporno i veoma smo posvećeni razvoju ove jasne razlike u korist svih korisnika standarda". Jedna od značajnijih promjena u standardu je uvođenje strukture visokog nivoa (HLS) zajedničkog za sve ISO standarde sistema upravljanja. Kako objašnjava Faergemand, "to će koristiti organizacijama koje koriste više od jednog sistema upravljanja". Također će koristiti organizacijama da pređu na drugačiji pristup razumijevanju rizika. "Kao koncept, rizik se koristi na različite načine, a veoma je važno za prehrambena preduzeća da razlikuju poznatu procjenu rizika na operativnom nivou i koncept poslovnog rizika (predstavljenog u novoj strukturi), gdje se mogu pojaviti i mogućnosti kao dio koncepta. " Nova verzija ISO 22000 također razjašnjava ciklus Plan-Do-Check-Act (PDCA), tako što ima dva odvojena ciklusa u standardnom radu zajedno. "Dva PDCA kruga djeluju jedna u okviru drugog - jedan pokriva sistem upravljanja, a drugi, u okviru tog, operacije, koje istovremeno pokrivaju i principe HACCP-a definirane od strane Kodeksa", kaže Faergemand. HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), gore pomenut, je sistem principa koji pomaže nosiocima poslovanja s hranom da sagledaju kako rade sa hranom i uvode postupke kako bi se osiguralo da je proizvedena hrana sigurna za jelo. ".

Izvor: iso.org

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?