Novosti

Mudre strategije i kreativne ideje najbolji su put do uspjeha

 

17.12.2018 12:48
Slika
 

Kao potvrda uspješnog i ispravnog rada, jučer je FIA-i uručen Certifikat ISO 9001:2015.

Sveobuhvatni napori menadžmenta i uposlenika FIA-e na implementaciji svjetskih standarda i poboljšanju kvalitete usluga, rezultirali su uspješno okončanim procesom certifikacije po međunarodnom ISO 9001:2015 standardu. Auditori ovlaštene certifikacijske kuće ICS d.o.o. Sarajevo po završenoj reviziji konstatovali su da ne postoji niti jedna neusklađenost u domenu implementiranog sistema upravljanja kvalitetom. Potvrđena je izuzetno kvalitetna implementacija procesa u praksi a sve po zahtjevima koji se postavljaju standardom ISO 9001:2015. Tako je FIA postala organizacija koja radne procese u potpunosti prilagođava zahtjevima međunarodnih normi. Certifikat o usklađenosti sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015 dodatni je poticaj za FIA-u da nastavi sa politikom ulaganja u razvoj kvaliteta kako bi se uzlazna putanja u kvaliteti pruženih usluga i pozitivan trend poslovanja i dalje nastavili.

Certifikat je uručio Nedim Čaušević, direktor Instituta za  certificiranje sistema BiH.

“Pripala nam je čast i zadovoljstvo da provjerimo aktivnosti FIA-e, ali i mala doza straha jer kontrolirati jednu takvu instituciju s jednom takvom misijom je zahtjevan projekat. Na čelu FIA-e je čovjek koji sa svojim timom daje nadu u bolje sutra. Prijatno sam iznenađen sa svim podacima FIA-e i slobodno mogu reći da idemo u pravom smjeru, jer kada imate sistem, onda imate i državu”, rekao je Nedim Čaušević, direktor Instituta za  certificiranje sistema BiH.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?