Novosti

Školovanje internih auditora prema zahtjevima standarda EN ISO 19011:2015

Seminar za 30 učesnika

16.03.2017 12:10
Slika
 
Cilj seminara, kojem je prisustvovalo 30 učesnika, bio je upoznavanje privrednih društava sa novim zahtjevima standarda ISO 9001:2015 (ISO 19011:2015). Prema novim zahtjevima standarda, obaveza privrednih društava je da upravljaju rizicima u skladu sa ISO 31000:2009.

Osim toga, na seminaru su obrađene i teme poput, Procjena značenja odstupanja (FDV Failure Demerit Value); Vjerojatnost nastanka odstupanja (PF Probability of Failure)Vjerojatnost otkrivanja odstupanja (PFR Probability of Failure Remedy), Računanje pokazatelja veličine rizika (RPN) Računanje klase rizika (RC), rizika poslovanja, nove uloge rukovodstva, uticaja rizika na ostvarenje ciljeva poslovanja, određivanja aspekata analize rizika i izrade kriterija, kriterija tolerancije rizika i matrica rizika, kao i simulacija za upravljanje rizicima na konkretnim primjerima.

Seminar je bio namijenjen menadžerima privrednih društava, predstavnicima za kvalitet, najvišem rukovodstvu privrednih društava, savjetnicima iz područja kvaliteta.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?