Novosti

Još jedan uspješno održan” Quality Management Systems Internal Auditor Training Course“

 

22.11.2017 15:18
Slika
 

Polaznici tečaja iskazali su veliko zadovoljstvo kvalitetom sadržaja i programom tečaja tokom kojeg su usvojena vrijedna praktična znanja. Zbog velikog interesa za navedeni seminar, tvrtka ICS  sljedeći tečaj planira održati u početkom 2018.REKLI SU : 

Sve pohvale za organizaciju, pripremu (teorijski i praktični aspekt) i prezentaciju materije seminara. Konačno jedan seminar koji je napravio uspješnu sponu teorije i prakse u ovoj oblasti. Analiza rizika nije unificiran posao u potpunosti ali smo dobili okvir u kojem možemo promišljati kada se pojavi konkretan problem u procesima...
(Dr.eng. A. Özdemir) 

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?