Novosti

INTERNI AUDITOR A.B.S.M. (ISO 37001:2016)

28. i 29.-11.2018. SARAJEVO

10.11.2018 13:02
Slika
 

Institut za certificiranje sistema – ICS d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na nadolazećem seminaru za Internog auditora „ISO 37001:2016 – Sistemi upravljanja protiv podmićivanja".

CILJ SEMINARA: Kandidati treba da steknu znanje o Sistemu upravljanja protiv podmićivanja, obuče se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju 37001:2016 internih audita. Cilj je tumačenje standarda ISO 37001:2016, te osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unapređivati sistem prema zahtjevima standarda ISO 37001:2016, kao i da se razumiju pojmovi, pristupi, metode i tehnike koje se koriste za implementaciju sistema u borbi protiv davanja mita.

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

ICS Business Assurance/Adriatic Countries
Institut za Certificiranje Sistema 
ICS d.o.o. - Sarajevo

Sarajevo, Novi Grad,
Džemala Bijedića 129, 
Lamela B, PP 15;
71 000 Sarajevo, Nova Otoka

+387 33 831 550
info@ics-norm.com
 

Posjetite nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?